Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Báo cáo người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh
  • 430/TTYT-BC
  • trung tâm Y tế huyện Trực Ninh
  • Trần Dung The
  • 04/10/2022
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quản lý người hành nghề KB CB tại PK đa khoa KDH Trung Đông
Mã số: 289/PKTĐ-HNKCB
Công văn
Ban hành: 28/09/2022
Bổ sung nhân lực làm việc tại PK đa khoa KDH Yên Bình
Mã số: 36/TB-YTKHD
Công văn
Ban hành: 01/07/2022
Bổ sung nhân lực làm việc tại PK đa khoa KDH Yên Bình
Mã số: 35/TB-YTKDH
Công văn
Ban hành: 01/06/2022
Bổ sung nhân lực làm việc tại PK đa khoa KDH Yên Bình
Mã số: 26/TB-YTKDH
Công văn
Ban hành: 01/02/2022
Thay đổi nhân lực - BV đa khoa Công an tỉnh Nam Đinh
Mã số: 271/BVĐK
Công văn
Ban hành: 29/12/2020
Thay đổi nhân lực BV đa khoa Công an tỉnh Nam Đinh
Mã số: 377/BVĐK
Công văn
Ban hành: 30/11/2021