Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Báo cáo danh sách người đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - PKĐK Hoành Sơn
  • PKĐK Hoành Sơn
  • Giám đốc: Roãn Văn Thuần
  • 09/03/2023
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo bổ sung nhân sự - PKĐK Việt Đức ND
Mã số:
Công văn
Ban hành: 10/03/2023
Quyết định 140/QĐ-SYT thu hồi CCHN khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 140/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2023
Quyết định 141/QĐ-SYT thu hồi chứng chỉ hành nghề dược đợt 23
Mã số: 141/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2023
Quyết định 129/QĐ-SYT thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 129/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 10/03/2023
Quyết định 126/QĐ-SYT cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 11
Mã số: 126/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/03/2023