Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Báo cáo danh sách người đăng ký hành nghề KB,CB tại TYT - Trung tâm Y tế trực Ninh
  • 430/BC-TTYT
  • Trung tâm Y tế huyện trực Ninh
  • Trần Dung Thé
  • 04/10/2022
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quản lý người hành nghề KB CB tại PK đa khoa KDH Trung Đông
Mã số: 289/PKTĐ-HNKCB
Công văn
Ban hành: 28/09/2022
Bổ sung nhân lực làm việc tại PK đa khoa KDH Yên Bình
Mã số: 36/TB-YTKHD
Công văn
Ban hành: 01/07/2022