image banner
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
8kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)Sở y tế tỉnh Nam Định
2 Thủ tục Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)Sở y tế tỉnh Nam Định
3 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)Sở y tế tỉnh Nam Định
4 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)Sở y tế tỉnh Nam Định
5 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)Sở y tế tỉnh Nam Định
6 TTBYT_01 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (Mã số TTHC: 1.003006) (Mã quản lý quốc gia: 1.003006.000.00.00.H40) Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)Sở y tế tỉnh Nam Định
7 TTBYT_02 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B (Mã số TTHC: 1.003029) (Mã quản lý quốc gia: 1.003029.000.00.00.H40) Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)Sở y tế tỉnh Nam Định
8 TTBYT_03 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D (Mã số TTHC: 1.003039) (Mã quản lý quốc gia: 1.003039.000.00.00.H40) Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)Sở y tế tỉnh Nam Định
  © Bản quyền thuộc về Sở Y tế Tỉnh Nam Định.
  Địa chỉ: Số 14 Trần Thánh Tông - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Đinh.
  Điện thoại: (0228) 3631 486 - Fax: (0228) 3631 261 - Email: soyte@namdinh.chinhphu.vn.
  Giấy phép số 02/GP-STTTT ngày 29-07-2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định.
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang