image banner
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
4kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TẠI CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 183 /QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) Lĩnh vực bồi thường (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
2 THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 183 /QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) Lĩnh vực bồi thường (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
3 THỦ TỤC TRẢ LẠI TÀI SẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 183 /QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) Lĩnh vực bồi thường (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
4 THỦ TỤC CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 183 /QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) Lĩnh vực bồi thường (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
  © Bản quyền thuộc về Sở Y tế Tỉnh Nam Định.
  Địa chỉ: Số 14 Trần Thánh Tông - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Đinh.
  Điện thoại: (0228) 3631 486 - Fax: (0228) 3631 261 - Email: soyte@namdinh.chinhphu.vn.
  Giấy phép số 02/GP-STTTT ngày 29-07-2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định.
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang