image banner
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
8kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
2 THỦ TỤC THI TUYỂN VIÊN CHỨC Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
3 THỦ TỤC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
4 THỦ TỤC TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
5 Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
6 THỦ TỤC KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
7 THỦ TỤC TIẾP NHẬN YÊU CẦU GIẢI TRÌNH Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
8 Thực hiện việc giải trình Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
  © Bản quyền thuộc về Sở Y tế Tỉnh Nam Định.
  Địa chỉ: Số 14 Trần Thánh Tông - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Đinh.
  Điện thoại: (0228) 3631 486 - Fax: (0228) 3631 261 - Email: soyte@namdinh.chinhphu.vn.
  Giấy phép số 02/GP-STTTT ngày 29-07-2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định.
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang