image banner
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
161kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ VÀ CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG Lĩnh vực An toàn thực phẩmSở y tế tỉnh Nam Định
2 ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI Lĩnh vực An toàn thực phẩmSở y tế tỉnh Nam Định
3 ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI Lĩnh vực An toàn thực phẩmSở y tế tỉnh Nam Định
4 ĐĂNG KÝ NỘI DUNG QUẢNG CÁO ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI Lĩnh vực An toàn thực phẩmSở y tế tỉnh Nam Định
5 THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Lĩnh vực Tổ chức cán bộSở y tế tỉnh Nam Định
6 THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN TẠI CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo QĐ số 355/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) Lĩnh vực Thanh traSở y tế tỉnh Nam Định
7 THỦ TỤC TIẾP CÔNG DÂN TẠI CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo QĐ số 355/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) Lĩnh vực Thanh traSở y tế tỉnh Nam Định
8 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TẠI CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo QĐ số 2279/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định) Lĩnh vực Thanh traSở y tế tỉnh Nam Định
9 ​THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TẠI CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo QĐ số 2279/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định) Lĩnh vực Thanh traSở y tế tỉnh Nam Định
10 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI TẠI CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo QĐ số 2279/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định) ​ Lĩnh vực Thanh traSở y tế tỉnh Nam Định
11 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI TẠI CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo QĐ số 2279/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định) ​ Lĩnh vực Thanh traSở y tế tỉnh Nam Định
12 THỦ TỤC CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 183 /QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) Lĩnh vực bồi thườngSở y tế tỉnh Nam Định
13 THỦ TỤC TRẢ LẠI TÀI SẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 183 /QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) Lĩnh vực bồi thườngSở y tế tỉnh Nam Định
14 THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 183 /QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) Lĩnh vực bồi thườngSở y tế tỉnh Nam Định
15 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TẠI CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 183 /QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) Lĩnh vực bồi thườngSở y tế tỉnh Nam Định
16 THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
17 THỦ TỤC THI TUYỂN VIÊN CHỨC Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
18 THỦ TỤC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
19 THỦ TỤC TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
20 Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)Sở y tế tỉnh Nam Định
123456789
  © Bản quyền thuộc về Sở Y tế Tỉnh Nam Định.
  Địa chỉ: Số 14 Trần Thánh Tông - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Đinh.
  Điện thoại: (0228) 3631 486 - Fax: (0228) 3631 261 - Email: soyte@namdinh.chinhphu.vn.
  Giấy phép số 02/GP-STTTT ngày 29-07-2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định.
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang