Trang chủTin tứcThông tin y học

Một số thay đổi về bảo hiểm y tế khi thay đổi mức lương cơ sở

Theo đó, ngày 06/6/2016, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có công văn số 2046/BHXH-CSYT hướng dẫn việc thay đổi mức thanh toán về bảo hiểm y tế như sau:

  • Kể từ ngày 01/5/2016, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương ứng với 181.500 đồng thì sẽ không phải thực hiện cùng chi trả.
  • Cũng từ thời điểm này, mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao có chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng, tương đương với 40 tháng lương cơ sở.
  • Khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm tham gia BHYT đến thời điểm đi khám, chữa bệnh đúng quy định, đúng tuyến,  đồng thời người tham gia bảo hiểm y tế có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tương ứng với 7.200.000 đồng) thì sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí (không phải đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh).

Mức đóng phí tham gia bảo hiểm y tế theo Hộ gia đình cũng được thay đổi kế từ ngày 01/6/2016. Cụ thể như sau:

-  Người thứ nhất đóng 4,5% của mức lương cơ sở, tương đương bằng 653.400 đồng/năm (bằng 54.450 đồng/tháng).

-    Người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất, tương đương là 457.380 đồng (bằng 38.115 đồng/tháng).

-    Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất, tương đương là 392.040 đồng (bằng 32.670 đồng/tháng).

-    Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất, tương đương là 326.700 đồng (bằng 27.225 đồng/tháng).

-    Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất, tương đương là 261.360 đồng (bằng 21.780 đồng/tháng).

Như vậy, để bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho gia đình thì mức đóng góp cao nhất chỉ là 1.790 đồng/ngày/người

Bs. Trần Thị Liên

Phó Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi