Trang chủTin tứcThông tin y học

Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân tham gia BHYT
Hộ nghèo là đối tượng được Nhà nước cấp miễn phí thẻ Bảo hiểm y tế

Từ năm 2017, bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó tập trung hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, đảm bảo 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèo được tham gia BHYT. Bên cạnh đó, các hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình có đông con, gặp nhiều khó khăn về kinh tế cũng sẽ được hỗ trợ đóng BHYT. Đó là những nội dung được nêu rõ trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh thực hiện BHYT cho toàn dân diễn ra vào đầu tháng 6.

Để đẩy mạnh BHYT toàn dân, thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 90% dân số tham gia BHYT. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố đưa tỷ lệ tham gia BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, 5 năm của địa phương và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện chỉ tiêu này tại địa phương.  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính đổi mới phương thức chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế theo hướng chuyển dần từ cấp cho các cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ mua BHYT cùng với lộ trình tăng giá dịch vụ y tế. Đơn vị trên cần chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và BHXH Việt Nam xây dựng các gói dịch vụ y tế bổ sung phù hợp với các tầng lớp trong xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng các gói dịch vụ y tế ngoài gói dịch vụ y tế cơ bản do Bộ Y tế xây dựng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, trân trọng, không phân biệt đối với người bệnh có thẻ BHYT, tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh BHYT.

BHXH Việt Nam tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý thu theo cơ chế dịch vụ công tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia. Ngay trong năm 2016, Thủ tướng cho phép sử dụng nguồn kinh phí kết dư quỹ khám, chữa bệnh BHYT để thực hiện hỗ trợ theo các nhóm đối tượng tham gia BHYT.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi