Trang chủTin tứcThông tin y học

Bộ Y tế đã ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương Đợt 4 gồm 2.285 kỹ thuật thuộc 3 chuyên khoa
Ảnh minh họa

 Danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương đợt 4 gồm 2285 kỹ thuật thuộc 3 chuyên khoa bao gồm: 2.253 dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa nhi; 20 dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa lao (bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-BYT ngày 25/3/2016); 12 dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa sản (bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 803/QĐ-BYT ngày 8/3/2016). Thay thế danh mục 24 kỹ thuật bổ sung tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1432/QĐ-BYT ngày 15/4/2016 đã thu hồi do lỗi thủ tục ban hành văn bản. 

 Như vậy tính đến nay, sau 4 đợt, Bộ Y tế đã ban hành danh mục tương đương với tổng số 7.148 dịch vụ kỹ thuật của đầy đủ 28 chuyên khoa, đáp ứng cơ bản nhu cầu thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.Các danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương 4 đợt của 28 chuyên khoa đã ban hành với đầy đủ các trường thông tin liên quan (giá, mã dùng chung, phân tuyến, phân loại phẫu thuật-thủ thuật…) đã được cập nhật lên phần mềm quản lý kiểm tra bệnh viện trực tuyến. 

Các Tiểu ban Hội đồng danh mục đang tiếp tục rà soát để bổ sung danh mục tương đương cho vòng 2. Trong thời gian chờ đợi, những dịch vụ kỹ thuật đang được BHYT chi trả không có tên trong Thông tư 37/2015/TTLT-BYT- BTC và không có tên trong danh mục tương đương các bệnh viện vẫn thực hiện theo bảng giá cũ.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi