Trang chủTin tứcThông tin chung

Đội ngũ truyền thông – GDSK Nam Định: Vững tin bước vào năm 2019
Đồng chí Bùi Thị Minh Thu- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Norred tỉnh Nam Định trao giải cho các đội tại Hội thi Tìm hiểu về BHYT cấp tỉnh

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc và tạo mọi điều kiện cho hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe ( TT-GDSK) của lãnh đạo Sở Y tế, cùng với sự phối hợp hoạt động TT-GDSK của Trung tâm y tế các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc ngành y tế, các đơn vị ngoài ngành y tế… đã giúp cho Trung tâm Truyền thông GDSK phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Trung tâm đã khắc phục khó khăn đạt và vượt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chung của toàn ngành.

- Cử cán bộ phụ trách tuyến giám sát chặt chẽ công tác truyền thông tại cộng đồng.

- Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành cũng như các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở làm tốt công tác truyền thông tập trung vào các chủ đề: Tháng hành động về chất lượng ATTP (15/01- 15/02), Ngày Thế giới phòng chống ung thư (04/02), Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động (15- 21/03), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Nước sạch Thế giới (22/03), Ngày Thế giới phòng chống Lao (24/03), Ngày hiến máu nhân đạo (07/04), Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét (25/04), Ngày Hen toàn cầu (tuần 1 tháng 05),  Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường (12- 15/7), Ngày thế giới không thuốc lá (31/05), Ngày vi chất dinh dưỡng, Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam, Ngày Tim mạch thế giới, … góp phần ngăn chặn, khống chế không để dịch bệnh xảy ra.

- Đơn vị đã tăng cường cử cán bộ thu thập thông tin, viết tin, bài về hoạt động của các đơn vị trong ngành để kịp thời đăng tải lên Bản tin và trang web của Ngành.

 Một số hoạt động cụ thể:

- Hoạt động truyền thông gián tiếp: Trung tâm phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Tỉnh làm các phóng sự, clip, tọa đàm… chuyển tải 50 lần ( 416% KH) các thông điệp vận động thay đổi hành vi, phối hợp với Báo Nam Định xây dựng 24 chuyên mục ( 100% KH), đài truyền thanh xã phường phát 26.185 lần bài phát thanh các chủ đề truyền thông, Cổng thông tin điện tử ngành 245 tin bài.

- Truyền thông trực tiếp: Trung tâm tổ chức thành công 116 Hội thi, 30 buổi truyền thông lưu động, 15 lớp tập huấn, y tế cơ sở tổ chức được 52.360 lần thăm hộ gia đình (102,6% KH), 40.120 lần tư vấn sức khỏe (105,5% KH), 3.095 lần nói chuyện sức khỏe (126% KH) và 2.708 buổi thảo luận nhóm (108,3% KH).

- Phát triển tài liệu truyền thông: Đơn vị đã sản xuất 310 chiếc Pano, băng zôn (119% KH), 2.500 tờ áp phích, 100.000 tờ rơi, 110 băng đĩa ( 220% KH), 21.550 bộ tài liệu nói chuyện sức khỏe (310% KH) và 21.000 cuốn Bản tin (100% KH).

Đặc biệt, Trung tâm đã tham mưu, xây dựng kế hoạch và triển khai thành công 110 hội thi “ Tìm hiểu về bảo hiểm y tế” từ cấp xã đến cấp tỉnh dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng” và các hoạt động truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá: Nói chuyện sức khỏe chuyên đề cho các đối tượng là học sinh, giáo viên, cán bộ cơ quan hành chính, cán bộ công nhân các doanh nghiệp, tổ chức 15 lớp tập huấn cho cộng tác viên là giáo viên, cán bộ y tế, cán bộ cơ quan hành chính kỹ năng truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá và 5 hội thi “ Tìm hiểu kiến thức về phòng chống tác hại thuốc lá” cấp huyện, thành phố, đối tượng là cán bộ, nhân viên y tế, cơ quan hành chính; tổ chức nhiều buổi truyền thông lưu động tại bệnh viện, chợ đầu mối, trường học, bến xe, ga tầu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện hiệu quả các hoạt động truyền thông Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số ngành giao.

               Năm 2019, chi bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, nhân viên đơn vị tiếp tục phấn đấu:

  • Thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2019.
  • Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về truyền thông giáo dục sức khỏe cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông tuyến cơ sở.
  • Tăng cường truyền thông phổ biến kiến thức để người dân chủ động phối hợp với ngành y tế chăm sóc sức khỏe cá nhân và cộng đồng về các chủ đề chính: phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống HIV/AIDS; chăm sóc sức khỏe sinh sản; dân số- KHHGĐ; an toàn thực phẩm; thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe; lợi ích của việc tham gia BHYT; phòng, chống tác hại của thuốc lá,…
  • Trên cơ sở tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm của Sở Y tế, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành, các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền các hoạt động của ngành cũng như công tác phòng chống dịch bệnh. Đổi mới nội dung và đa dạng hóa các loại hình truyền thông để công tác truyền thông ngày càng đạt kết quả cao hơn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động truyền thông- GDSK trên các lĩnh vực hoạt động của ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lặp lãng phí nguồn lực đầu tư cho các hoạt động truyền thông- GDSK.

           Sở Y tế đã trình UBND Tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) trên cơ sở sáp nhập Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, hoàn thành đề án trong năm 2018, thực hiện từ quí II/2019. Trong mô hình hoạt động mới, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC), đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 BS. Nguyễn Xuân Cẩm

Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông- GDSK

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi