Theo đó, số ca mắc mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm, ngày 03/04/2022 giảm 149 ca so với ngày 02/4/2022. Trong đó, số ca mắc mới trong cộng đồng là 239 ca và huyện Xuân Trường có số ca cộng đồng nhiều nhất 90 ca.

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo