Trang chủTin tức

Tập huấn triển khai thực hiện văn bản số 367/UBND-VP8 ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức ​

Ngày 14/6/2022, Sở Y tế tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai thực hiện văn bản số 367/UBND-VP8 ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Tới dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Huy Đoàn – Phó Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo các phòng ban Sở Y tế, lãnh đạo, trưởng phòng, cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Trần Huy Đoàn – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị

  Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Hà – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế truyền đạt các nội dung yêu cầu theo văn bản số 367/UBND-VP8 ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Đối với các sở, ban, ngành của tỉnh: Thu thập phiếu thông tin về cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị theo mẫu phiếu eCBCCVC-BNV/2016, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp chung toàn tỉnh. Với viên chức: Thu thập phiếu thông tin về viên chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo mẫu phiếu eCBCCVC-BNV/2016; tổng hợp, lưu tại cơ quan để rà soát, chỉnh sửa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức; thực hiện việc quản lý phiếu thông tin, cập nhật dữ liệu viên chức theo phân cấp vào phần mềm quản lý công chức, viên chức của tỉnh theo yêu cầu. Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Minh Hà đã tập huấn cho các thành viên về điền thông tin theo mẫu phiếu eCBCCVC-BNV/2016. Trao đổi tại Hội nghị, các thành viên đưa ra những câu hỏi, thắc mắc xung quanh việc cung cấp thông tin và được giải đáp đầy đủ.

Đồng chí Bùi Minh Hà – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế hướng dẫn điền phiếu eCBCCVC-BNV/2016

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Đoàn đã nêu vai trò quan trọng, những tiện lợi trong việc số hóa dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thành dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức đúng theo kế hoạch đề ra./.

Trình Vũ

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác