Trang chủTin tức

Tăng cường hiện đại hóa hành chính

Nhằm tăng cường đy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2022, Sở Y tế Nam Định đã xây dựng Kế hoạch khắc phục chỉ số cải cách hành chính chưa đạt điểm hoặc thấp điểm năm 2021. Qua đó tiếp tục phát huy và duy trì những thành tích đã đạt được trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, từng bước cải thiện những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong năm 2022.

Theo đó các nội dung cần được cải thiện bao gồm: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính.

Năm 2021, tiêu chí hiện đại hóa hành chính trong CCHC của Sở Y tế Nam Định đạt 14,36/16 điểm. Trong đó, tỷ lệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến chỉ đạt 1,37/2. 

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ, trong đó, mức độ 3 và mức độ 4 được thực hiện trên môi trường mạng.

Với mức độ 3, người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Với mức độ 4: người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến; việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất kỳ đâu có kết nối internet. Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ có thể theo dõi, giám sát tình trạng giải quyết hồ sơ đối với đơn vị tiếp nhận. Vì vậy, sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 giúp giảm thời gian, chi phí đi lại trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả; tăng tính công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC. 

Trong thời gian qua hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đối với hồ sơ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Y tế, còn chưa cao. Để nâng cao tỷ lệ tiếp nhận xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Sở Y tế khuyến khích Quý cơ quan, đơn vị, các cá nhân đẩy mạnh triển khai thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế đang thực hiện 138 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trong các lĩnh vực: khám chữa bệnh (44), Y tế dự phòng (12), hành nghề Dược (37), lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm (4), Giám định y khoa (23), Thanh tra (5), Tổ chức cán bộ (7), Trang thiết bị và Công trình y tế (3), Lĩnh vực bồi thường (2), Lĩnh vực khác (1). Trong đó có 99 thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4 tại Trung tâm phục vụ hành chính công và xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định.

Trong thời gian tới, Sở Y tế Nam Định tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin  và Truyền thông rà soát các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng cải cách hành chính, đặc biệt là hiện đại hóa hành chính.

BBT

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác