Trang chủTin tức

Kết quả hoạt động giám sát phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021

Với mục đích đánh giá kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức, cá nhân trong việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, trong 02 tháng 11-12/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định tổ chức giám sát công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại các đơn vị.

Giám sát công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại Bệnh viện đa khoa Ngọc Bích

 Trung tâm đã tổ chức 03 đợt giám sát tại 48 cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh. Đoàn giám sát tập trung kiểm tra các nội dung như:  Kế hoạch hoạt động PCTHTL; việc  kiện toàn và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; việc tuyên truyền và thực hiện các văn bản chỉ đạo thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các biện pháp của địa phương, đơn vị trong việc xây dựng “môi trường không khói thuốc”; việc thực hiện PCTHTL theo kế hoạch của địa phương, đơn vị đã đề ra. Ngoài ra, Đoàn còn kiểm tra thực tế tại các đơn vị về việc treo biển “Cấm hút thuốc lá”, niêm yết pano, áp phích PCTHTL…

Tại 48 đơn vị được giám sát, hầu hết các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL; tổ chức ký cam kết, đưa vào đánh giá thi đua; tích cực tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, lồng ghép với các hội nghị của đơn vị, địa phương, ban, ngành, đoàn thể…; tình trạng hút thuốc lá ở nơi làm việc và tình trạng thanh thiếu niên hút thuốc lá tại cộng đồng đã giảm đáng kể, nhận thức của người dân nâng lên rõ rệt, tỷ lệ người hút thuốc lá của tỉnh đã giảm. Các đơn vị đã nêu cao vai trò người đứng đầu, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, một số cán bộ và người dân đã giảm hút và cai được thuốc lá. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhưng chưa thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc tại nơi làm việc, chưa nhắc nhở người dân, người đến liên hệ công tác sử dụng thuốc lá tại nơi cấm hút. Kết quả 45 đơn vị đạt đơn vị không khói thuốc lá lần 1.

Để Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá thực sự đi vào cuộc sống, Đoàn giám sát đã đề nghị các đơn vị chủ động ban hành các quyết định, văn bản, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, thực hiện nếp sống văn hóa, không hút thuốc lá tại nơi có quy định cấm.../.

Trình Vũ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác