Trang chủTin tức

Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật hoạt động dự phòng lây truyền mẹ con tuyến xã tại huyện Hải Hậu và Giao Thủy

Thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu Y tế Dân số Dự án phòng chống HIV/AIDS năm 2019 nguồn ngân sách địa phương đã được phê duyệt, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh đã tổ chức Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật hoạt động dự phòng lây truyền mẹ con tuyến xã tại huyện Hải Hậu và Giao Thủy.

Trung tâm đã triển khai hoạt động dự phòng lây truyền mẹ con tại 35 xã của huyện Hải Hậu và 22 xã của huyện Giao Thủy. Nội dung giám sát, hỗ trợ kỹ thuật bao gồm: Quy trình chung về phòng lây truyền mẹ-con; Tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; Quản lý, theo dõi, chuyển gửi bệnh nhân; Quy trình bảo quản sinh phẩm; Công tác ghi chép sổ sách, thống kê, báo cáo. Mục đích của hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật là Tăng cường phát hiện sớm phụ nữ mang thai nhiễm HIV và tạo các điều kiện để phụ nữ mang thai tiếp cận dịch vụ chăm sóc điều trị HIV/AIDS nhằm giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con; Đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng quy trình triển khai hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, các đơn vị tiếp tục duy trì những kết quả đạt được, phát huy những mặt mạnh trong điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS; Tăng cường kết nối với các đơn vị y tế, với bệnh nhân, đảm bảo công tác quản lý, theo dõi, điều trị cho bệnh nhân đạt hiệu quả cao. Đơn vị nhận hỗ trợ kỹ thuật có thể triển khai các hoạt động đạt được hiệu quả tốt hơn, nâng cao chất lượng trong công tác điều trị./.

Kim Loan


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác