Trang chủTin tức

DANH SÁCH CÁC SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN/TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN VITRO XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 (Phụ lục kèm theo Công văn số 7878/BYT-TB-CT ngày 21/9/2021)

DANH SÁCH CÁC SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN/TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN VITRO XÉT NGHIỆM SARS-COV-2

(Phụ lục kèm theo Công văn số 7878/BYT-TB-CT ngày 21/9/2021)

Nguồn: Bộ Y tế


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác