Trang chủTin tức

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong khối ngành sức khỏe (Cập nhật đến ngày 7/5/2020)

Sở Y tế tỉnh Nam Định đăng tải Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong khối ngành sức khỏe theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ như sau:

1. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Đại học (Điều dưỡng chuyên ngành tâm thần). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết tại: Cv số 30-VB - BVTT về bản công bố cơ sở KB, CB đáp ứng nhu cầu là cơ sỏ thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.pdf

2. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Đại học, cao đẳng, trung cấp (chuyên ngành Y học cổ truyền). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết tại: Cv số 06-BVYHCT về việc bản công bố cơ sở KB, CB đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong khối đào tạo ngành sức khỏe.pdf

3. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nam Định công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Đại học (chuyên ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết tại: Cv số 14-BVPHCN về việc công bố cơ sở đáp ứng theo yêu cầu NĐ số 111-2017-NĐ - CP.pdf

4. Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Đại học, cao đẳng, trung cấp. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết tại: Cv số 01-VBCB - BVHH.pdf

5. Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Đại học, cao đẳng, trung cấp. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết tại: Số 98-BVMNĐ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.pdf

6. Trung tâm y tế huyện Giao Thủy công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Đại học, cao đẳng, trung cấp. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết tại: Ban cong bo co so thuc hanh kham benh, chua benh - TTYTGT.pdf

7. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Đại học, cao đẳng, trung cấp. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết tại: VBCB số 593-VBCB - BVT về việc công bố cơ swor KCB đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.pdf

Sở Y tế Nam Định

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác