Trang chủTiếp cận thông tinCông chức làm đầu mối cung cấp thông tin

Đầu mối cung cấp thông tin
Sở Y tế tỉnh Nam Định Địa chỉ: Số 14 Trần Thánh Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định - Số điện thoại: 0228.3631486 - Email: soyte@namdinh.gov.vn Đầu mối cán bộ cung cấp thông tin: - Họ và tên: Bùi Minh Hà - Chức vụ: Chánh văn phòng Sở Y tế - Địa chỉ: 14 Trần Thánh Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định - Số điện thoại: 0228.3631443 - 0912164716 - Email: buiminhha.syt@namdinh.gov.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi