Kết quả chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella đợt 3 năm 2015 tính đến ngày 20/01/2015
Ths.Bs. Khương Thành Vinh – Phó Giám đốc Sở Y tế kiểm tra công tác tiêm chủng tại điểm tiêm Trường THCS xã Yên Thắng – Ý Yên

Chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella đợt 1, đợt 2 cho trẻ từ 1-10 tuổi tỉnh ta đạt kết quả cao, tỷ lệ tiêm đạt trên 98%, đảm bảo an toàn. Từ ngày 15/1 - 24/1/2015. Toàn tỉnh ta đã tổ chức tiêm chủng vắc xin Sởi – Rubella đợt 3 năm 2015 tại 10 huyện, thành phố cho trẻ 11-14 tuổi. Sau 05 ngày thực hiện, chiến dịch đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Thành phố Nam Định đã tiêm cho 10020 trẻ, đạt 85,88% kế hoạch; huyện Mỹ Lộc đã tiêm cho 2831 trẻ, đạt 75,35% kế hoạch; huyện Vụ Bản đã tiêm cho 6942 trẻ, đạt 99,02% kế hoạch; huyện Ý Yên đã tiêm cho 11415 trẻ, đạt 89,16 % kế hoạch; huyện Nam Trực đã tiêm cho 7402 trẻ, đạt 69,36% kế hoạch; huyện Trực Ninh đã tiêm cho 8941 trẻ, đạt 85,30 % kế hoạch; huyện Xuân Trường đã tiêm cho 9899 trẻ, đạt 92,77% kế hoạch; huyện Giao Thủy đã tiêm cho 9741 trẻ, đạt 77,41% kế hoạch; huyện Hải Hậu đã tiêm cho 14930 trẻ, đạt 96,96 % kế hoạch; huyện Nghĩa Hưng đã tiêm cho 10140 trẻ, đạt 94,75 % kế hoạch. Riêng huyện Vụ Bản đã thực hiện tiêm vét xong. Kết quả chung toàn tỉnh tính đến ngày 20/1/2015 đạt 87,25% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong những ngày tới các huyện, thành phố sẽ tổ chức đợt tiêm vét cho toàn bộ các trẻ chưa được tiêm trong những ngày trước./.

Trình Vũ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi