Kết quả chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella đợt 2 năm 2014 tính đến ngày 13/12/2014

Thành phố Nam Định đã tiêm cho 16133 cháu, đạt 93,7% kế hoạch; huyện Mỹ Lộc đã tiêm cho 4323 cháu, đạt 84,8% kế hoạch; huyện Vụ Bản đã tiêm cho 8977 cháu, đạt 98,2% kế hoạch; huyện Ý Yên đã tiêm cho 15865 cháu, đạt 93,1 % kế hoạch; huyện Nam Trực đã tiêm cho 7599 cháu, đạt 54% kế hoạch; huyện Trực Ninh đã tiêm cho 9493 cháu, đạt 69,5 % kế hoạch; huyện Xuân Trường đã tiêm cho 10110 cháu, đạt 75% kế hoạch; huyện Giao Thủy đã tiêm cho 10474 cháu, đạt 68,1% kế hoạch; huyện Hải Hậu đã tiêm cho 20251 cháu, đạt 96,2 % kế hoạch; huyện Nghĩa Hưng đã tiêm cho 13120 cháu, đạt 94,9 % kế hoạch. Kết quả chung toàn tỉnh tính đến ngày 13/12/2014 đạt 83,1 % chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong tổng số trẻ được tiêm phòng có 01 ca diễn biến nặng, không có trường hợp nào tử vong... Chiến dịch sẽ được thực hiện đến hết ngày 20/12/2014. Theo đánh giá chung, do được sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế, ngành GD & ĐT, việc thực hiện công tác truyền thông đạt hiệu quả cao và sự chủ động, chuẩn bị chu đáo nên các huyện, thành phố sẽ thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Trình Vũ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi