Công tác Y tế dự phòng năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015

    Thứ nhất, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được coi trọng, các loại dịch bệnh đều có sự giám sát chặt chẽ, chủ động ngay từ đấu chu kỳ dịch nên đã phát hiện dịch sớm, chống dịch kịp thời, hạn chế tử vong; năm 2014, mặc dù dịch sốt phát ban nghi sởi trên toàn quốc diễn biến phức tạp, tuy nhiên do làm tốt công tác tham mưu cho Sở Y tế, xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát phát hiện sớm, triển khai đồng bộ các biện pháp chống dịch nên số mắc sởi ở mức độ trung bình so với các tỉnh trên địa bàn toàn quốc, không có trường hợp tử vong. Công tác triển khai tiêm vét vắc xin sởi cho trẻ 2 tháng đến 24 tháng trên địa bàn toàn tỉnh đạt tỷ lệ cao 96,21%.

     Thứ hai, công tác tiêm chủng mở rộng đã triển khai tập huấn nâng cao năng lực cán bộ y tế đặc biệt cán bộ y tế tuyến cơ sở đảm bảo chất lượng tiêm chủng, an toàn tiêm chủng. Trung tâm đã tham mưu cho Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin sởi- rubella cho trẻ 1- 14 tuổi của tỉnh tổ chức thành công đợt I đạt 98,5%, đợt II 97%, đảm bảo an toàn tiêm chủng, không có phản ứng, tai biến nặng do vắc xin sau tiêm chủng, đem lại niềm tin cho nhân dân trong tỉnh trong lĩnh vực TCMR nói riêng và công tác y tế dự phòng nói chung.

     Thứ ba, trong công tác xét nghiệm, mặc dù điều kiện kinh tế hạn chế, Trung tâm vẫn nỗ lực nâng cao chất lượng xét nghiệm y tế dự phòng, mở rộng thêm 5 chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận đạt ISO 17025 trong lĩnh vực vi sinh thực phẩm, nâng tổng số chỉ tiêu xét nghiệm đạt ISO 17025 lên 17 chỉ tiêu; 70 chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận chuẩn trong năm 2013 được triển khai thực hiện tốt trong năm 2014.

     Các chương trình MTQG như TCMR, phòng chống SXH, Sốt rét, vệ sinh nông thôn, và các chương trình y tế trường học, sức khỏe nghề nghiệp đều được Trung tâm triển khai tích cực và hiệu quả.

     Mặc dù đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong năm 2014, nhưng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định vẫn đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức:

     - Nhiệm vụ của công tác y tế dự phòng ngày càng nặng nề: ngoài công tác đảm bảo giám sát phát hiện và triển khai các biện pháp chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm, phải đảm bảo công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm. Trước bối cảnh dân số ngày càng đông và tăng nhanh, các bệnh truyền nhiễm gây dịch có khả năng bùng phát và quay trở lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và sự ổn định xã hội (Sởi, tay chân miệng, tả, sốt xuất huyết và gần đây là bệnh dại, bệnh than, dịch hạch…) và trên thế giới xuất hiện bệnh dịch mới nguy hiểm (như Ebola, nhiễm vi rút Corona…) gây áp lực lớn đến cán bộ làm công tác y tế dự phòng;

     - Đối với công tác vệ sinh môi trường, y tế trường học, sức khỏe nghề nghiệp đảm bảo môi trường sống, môi trường lao động lành mạnh, giải quyết các bệnh học đường, bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng trở lên cấp thiết trong tình hình mới.

     - Đầu tư về ngân sách đặc biệt cho các chương trình MTQG ngày càng cắt giảm.

     - Trong khi đó, mặc dù được sự quan tâm của UBND tỉnh và đặc biệt của Sở Y tế, nguồn nhân lực cán bộ của Trung tâm chưa đủ về số lượng, hạn chế về chất lượng.

     Tuy nhiên, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định cũng đang đứng trước những thuận lợi và thời cơ đòi hỏi đơn vị nhanh chóng nắm bắt để phát triển:

     - Với sự quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện của UBND Tỉnh, các Sở ngành và đặc biệt của Sở Y tế năm 2014, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định đã đưa vào sử dụng nhà xét nghiệm, làm việc 5 tầng đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác chuyên môn của đơn vị.

     - Các trang thiết bị đã được đầu tư như máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, máy siêu âm, máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học… là thuận lợi không nhỏ trong việc triển khai các hoạt động y tế dự phòng theo định hướng của Bộ Y tế đề ra.

     Đứng trước những khó khăn, thách thức, thuận lợi và thời cơ để phát triển, thay mặt CBVC Trung tâm YTDP tỉnh Nam Định, tôi xin đưa ra một số phương hướng phát triển đơn vị và kính đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để y tế dự phòng Nam Định phát huy truyền thống của đơn vị, phát triển vững chắc Chuẩn quốc gia y tế dự phòng, phát triển thành Trung tâm Y tế dự phòng vùng nam đồng bằng sông Hồng:

     Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn, bổ sung cán bộ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đặc biệt trong các lĩnh vực khám tư vấn sức khỏe, các xét nghiệm lâm sàng đáp ứng nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới.

     Thứ hai, củng cố và tiếp tục phát triển hệ thống giám sát và phòng chống dịch bệnh chủ động.

    Thứ ba, thiết lập kiện toàn hệ thống giám sát, phòng chống các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại Trung tâm Y tế sự phòng tỉnh, kiểm soát, phát hiện các đối tượng nguy cơ cao của bệnh không lây nhiễm để chủ động tư vấn, hướng dân điều trị.

     Thứ tư, đẩy mạnh việc sử dụng có hiệu quả các thiết bị y tế dự phòng đồng bộ, hiện đại triển khai tốt các hoạt động chuyên môn của tỉnh, đủ nang lực thực hiện công tác chuyên môn của khu vực (từ nguồn kinh phí Dự án đầu tư xây dựng nhà nghiệp vụ xét nghiệm ký sinh sốt rét, côn trùng truyền bệnh và các bệnh ký sinh trùng và các nguồn kinh phí khác)

     Thứ năm, triển khai tốt công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ viên chức đơn vị và đào tạo cán bộ của Trung tâm Y tế cac huyện, TP, tăng cường công tác chỉ đạo tuyến nâng cao trình độ chuyên môn y tế dự phòng tuyến cơ sở theo Thông tư 22/2013/TT- BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế

     Thứ sáu, tăng cường công tác xã hội hóa phát triển dịch vụ y tế dự phòng, nhằm tăng nguồn thu góp phần nâng cao đời sống CBVC

ThS Đỗ Đức Lưu

Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi