Trang chủHoạt động ngànhTuyển dụng công chức - viên chức

Thông báo 12/TB-HĐTD Điểm thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức (bác sỹ) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định đợt 1 năm 2023

THÔNG BÁO Điểm thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức (bác sỹ) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định đợt 1 năm 2023.
1.TB số 12-TB-HĐTD (1).pdf
2.Danh sách kèm theo Tb số 12-TB-HĐTD.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi