Trang chủHoạt động ngànhPhòng, chống tham nhũng

Ngành Y tế Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng ​

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN), Sở Y tế tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện hiệu quả công tác PCTN. Trong đó, tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định về PCTN trong toàn ngành. Liên tục thực hiện kiểm tra thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong: mua sắm tài sản công; xây dựng cơ bản; sử dụng tài chính và ngân sách Nhà nước... Hàng năm, đều tổ chức thực hiện quy định cán bộ, công chức kê khai tài sản, 100% cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tài sản đều tiến hành kê khai theo đúng quy định.

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc công khai giá các loại dịch vụ

PCTN trong công tác cán bộ được Sở Y tế và các đơn vị đặc biệt quan tâm. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý bảo đảm theo quy định; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp được thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Đảng bộ Sở Y tế, cấp ủy Đảng các đơn vị chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng có liên quan tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng.

Sở Y tế, các đơn vị trong ngành thường xuyên tham mưu với các cơ quan thẩm quyền ban hành quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đương chức, đã nghỉ hưu nhưng để xảy ra tham nhũng trong thời gian đương chức. Thực hiện minh bạch trong thu nhập, Sở Y tế đã hướng dẫn các đơn vị minh bạch tài sản và kiểm soát tài sản thu nhập cá nhân, trong đó quy định rõ việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được nguồn gốc…

Sở Y tế luôn chú trọng đến nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt, gây khó khăn cho người dân, người bệnh, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, phù hợp với từng loại hình công việc.

Bên cạnh việc tăng cường giám sát, nắm bắt thông tin, phối kết hợp các cơ quan chức năng để xác định tình hình tham nhũng, nhũng nhiễu, tiêu cực nếu có xảy ra trong ngành để có những biện pháp phòng, chống và xử lý triệt để, không để tái phạm. Ngành Y tế đã thực hiện các biện pháp để nâng cao ý thức phòng, chống tham nhũng và xây dựng hình ảnh cán bộ y tế như: tổ chức thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ y tế nhằm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen xấu của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, thân thiện… Ngoài ra, ngành Y tế còn triển khai nhiều các giải pháp khác như: tăng cường công khai minh bạch thông tin, triển khai cải cách hành chính, áp dụng quy trình ISO, sử dụng công nghệ thông tin, phần mềm trong quản lý bệnh viện, kê đơn thuốc, thực hiện bệnh viện không giấy tờ, dùng thẻ nhớ thông minh, kết nối với bảo hiểm y tế quản lý người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế… đã hạn chế được tham nhũng trong công tác y tế.

Bệnh viện ĐK huyện Hải Hậu sử dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh

Tin tưởng rằng, với các biện pháp đã được triển khai thực hiện cùng với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị trong ngành công tác phòng ngừa tham nhũng ngày càng đạt hiệu quả cao, góp phần ổn định và phát triển xã hội./.

Trình Vũ

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi