Trang chủHoạt động ngànhPhòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Thông tin về 55 ca bệnh COVID-19 mới ghi nhận trong ngày 29/11/2021 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về 55 ca bệnh COVID-19 mới ghi nhận trong ngày 29/11/2021 trên địa bàn tỉnh (bao gồm 11 ca tại Hải Hậu, 36 ca tại TP Nam Định, 01 ca tại Giao Thủy, 01 ca tại Vụ Bản, 03 tại Nam Trực, 02 tại Trực Ninh, 01 ca tại Xuân Trường), cụ thể: 

TT

MãBN

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ nơi ở

Yếu tố dịch tễ

Yếu tố nguy cơ

I

36 ca bệnh tại TP Nam Định

1

BN1213188

1999

Nam

Song Hào, P. Văn Miếu

- Từ Hà Nội về Nam Định ngày 27/11, PCR mẫu gộp tại PKĐK Đông Đô dương tính

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

2

BN1213189

1988

Nữ

Trần Huy Liệu, P. Trường Thi

- F1 của BN1213188, ngày 20-22 và ngày 25-26 ở Hà Nội

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

3

BN1213190

1960

Nữ

Trần Huy Liệu, P. Trường Thi

- F1 của BN1213189

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

4

BN1213191

1985

Nữ

Tô Hiến Thành, P. Mỹ Xá

- F1 của F0 tại Thủy Cơ, P. Cửa Nam

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

 

5

BN1213192

2001

Nữ

Tô Hiến Thành, P. Mỹ Xá

6

BN1213193

2015

Nữ

Tô Hiến Thành, P. Mỹ Xá

7

BN1213194

1964

Nữ

Tô Hiến Thành, P. Mỹ Xá

8

BN1213195

1949

Nữ

Phan Đình Giót, P. Năng Tĩnh

- Sau khi ghi nhận BN1213210 test nhanh tại PKĐK Sông Hồng kết quả sàng lọc dương tính, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 29/11 khẳng định dương tính; Các trường hợp khác có kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 29/11 khẳng định dương tính.

 

Cộng đồng

 

9

BN1213196

2019

Nam

Phan Đình Giót, P. Năng Tĩnh

10

BN1213197

1992

Nữ

Phan Đình Giót, P. Năng Tĩnh

11

BN1213198

2019

Nam

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

12

BN1213199

2021

Nam

Văn Cao,P. Năng Tĩnh

13

BN1213200

1986

Nam

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

14

BN1213201

1965

Nữ

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

15

BN1213202

1982

Nữ

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

16

BN1213203

2005

Nam

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

17

BN1213204

1974

Nữ

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

18

BN1213205

2004

Nam

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

19

BN1213206

1983

Nam

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

20

BN1213207

2011

Nữ

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

21

BN1213208

2015

Nữ

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

22

BN1213209

2018

Nữ

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

23

BN1213210

1985

Nữ

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

24

BN1213211

1967

Nữ

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

25

BN1213212

1984

Nữ

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

26

BN1213213

2011

Nữ

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

27

BN1213214

1980

Nam

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

28

BN1213215

2013

Nam

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

29

BN1213216

1986

Nữ

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

30

BN1213217

1975

Nữ

Phan Đình Giót, P. Năng Tĩnh

31

BN1213218

1952

Nữ

Phan Đình Giót, P. Năng Tĩnh

32

BN1213219

1982

Nam

Phan Đình Giót, P. Năng Tĩnh

33

BN1213220

1987

Nữ

Phan Đình Giót, P. Năng Tĩnh

34

BN1213221

1963

Nữ

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

35

BN1213222

2006

Nam

Nguyên Hồng, P. Năng Tĩnh

36

BN1213223

1962

Nữ

1/54 Điện Biên, P. Cửa Bắc

- Liên quan BN1200346

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

II

01 ca bệnh tại Giao Thủy

37

BN1213172

1981

Nam

TDP 6, TT Ngô Đồng

- Từ TP HCM về đến Nam Định ngày 26/11

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

III

03 ca bệnh tại Nam Trực

38

BN1213224

2012

Nam

Tân Thịnh

- Từ TP HCM về đến Nam Định ngày 27/11

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

39

BN1213225

2015

Nam

Nam Tiến

- Từ TP HCM về đến Nam Định ngày 20/11

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

40

BN1213226

1962

Nam

Xóm 16, Tân Thịnh

- F1 của BN1171411

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

IV

02 ca bệnh tại Trực Ninh

41

BN1213174

1993

Nam

Xóm 6, Trực Đại

- F1 của BN1183993 và BN1183994

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

42

BN1213175

2000

Nam

TDP Bắc Lương, TT Cát Thành

- Từ Kiên Giang về đến Nam Định ngày 23/11

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

V

01 ca bệnh tại Vụ Bản

43

BN1213176

1997

Nữ

Hổ Sơn, Liên Minh

- Từ Bình Dương về đến Nam Định ngày 23/11

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

VI

01 ca bệnh tại Xuân Trường

44

BN1213173

2007

Nam

Xóm 18, Xuân Hồng

- F1 của BN1086544

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

VI

11 ca bệnh tại Hải Hậu

45

BN1213178

1995

Nam

Xóm 4A, Hải Minh

- Phát hiện trong khu phong tỏa xã Hải Minh

- Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

46

BN1213179

2018

Nam

Xóm 31, Hải Minh

47

BN1213177

2017

Nữ

Xóm 11, Hải Phương

- Các trường hợp F1 đã được cách ly

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

48

BN1213180

1983

Nam

Xóm C, Hải Lý

49

BN1213181

1935

Nữ

Kim Liên, Hải Xuân

50

BN1213182

1976

Nam

TDP 18, Thịnh Long

51

BN1213183

1953

Nữ

Xóm 1, Hải Vân

52

BN1213185

1986

Nam

Xóm 33, Hải Minh

53

BN1213186

1949

Nam

Xóm 1, Hải Vân

54

BN1213187

1955

Nam

Xóm 32, Hải Minh

55

BN1213184

1996

Nữ

Xóm 16, Hải Hưng

- Ngày 23/11/2021, được đón dâu từ Hà Tĩnh đến nhà chồng tại Nam Định

-Ngày 29/11: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác