Trang chủGiới thiệuThông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị về TTHC của Sở Y tế tỉnh Nam Định

Thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với qui định TTHC của Sở Y tế tỉnh Nam Định

Thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với qui định TTHC của UBND tỉnh Nam Định:

Tên đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh Nam Định

Địa chỉ : 57 đường Vị Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Đường dây nóng: 0228.3526333

Địa chỉ Email: tthcnamdinh@namdinh.chinhphu.vn

Địa chỉ Web: nguoidan.chinhphu.vn / doanhnghiep.chinhphu.vn

Thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với qui định TTHC của Sở Y tế tỉnh Nam Định

Tên đơn vị: Sở Y tế tỉnh Nam Định

Địa chỉ : 14 Trần Thánh Tông, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Đường dây nóng: 0228.3631486

Địa chỉ Email: soyte@namdinh.chinhphu.vn

Địa chỉ Web: http://soyte.namdinh.gov.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi