Trang chủGiới thiệuCơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nam Định

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nam Định

Trích yếu và phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nam Định

 

Đồng chí

TRẦN TRUNG KIÊN

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế

Năm sinh: 1966

- Lãnh đạo chung mọi hoạt động và công tác, trong chức năng nhiệm vụ của Sở Y tế. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các hoạt động của ngành Y tế tỉnh  

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

+ Công tác Kế hoạch – Tài chính

+ Công tác Tổ chức – Cán bộ

+ Công tác Thanh tra

+ Công tác Hành nghề Y, Dược tư nhân

  

Đồng chí

KHƯƠNG THÀNH VINH

Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế

 Năm sinh: 1964

Giúp đồng chí Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác Y tế dự phòng

- Công tác Văn phòng Sở

- Công tác Cải cách hành chính 

- Phát ngôn với báo chí về lĩnh vực phụ trách

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

 

Đồng chí

TRẦN NGỌC MINH

Phó Giám đốc Sở Y tế

Năm sinh: 1971

Giúp đồng chí Giám đốc Sở trực tiếp, tham gia chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác Khám chữa bệnh và Phục hồi chức năng các đơn vị tuyến huyện

- Công tác Bảo hiểm y tế tuyến huyện

- Công tác Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế

- Công tác Dân số - KHHGĐ

- Công tác Hành nghề Y tư nhân trên địa bàn thành phố Nam Định; huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng, Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc (tham gia)

- Phát ngôn với báo chí về lĩnh vực phụ trách

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

 

Đồng chí

TRẦN HUY ĐOÀN

Phó giám đốc Sở Y tế

Năm sinh: 1972

Giúp đồng chí Giám đốc Sở trực tiếp, tham gia chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác Dược – Mỹ phẩm – Trang thiết bị Y tế

- Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm

- Công tác Khám chữa bệnh và Phục hồi chức năng các đơn vị tuyến tỉnh

- Công tác Bảo hiểm y tế tuyến tỉnh

- Công tác Giám định Y khoa; Giám định pháp y; Giám định pháp y tâm thần;

- Công tác Hành nghề Dược tư nhân (tham gia)

- Công tác Hành nghề Y tư nhân trên địa bàn huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Trực Ninh (tham gia)

- Công tác Đào tạo; Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Y tế

- Phát ngôn với báo chí về lĩnh vực phụ trách

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi