Trang chủGiới thiệuCơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Nam Định

QUY ĐỊNH

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 29/2017/QĐ-UBND ngày06tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Sở Y tế

a) Sở Y tế có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn qun lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

c) Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh được Bộ Y tế ban hành và theo quy định của pháp luật. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế không kiêm nhiệm chức danh Trưng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác);

đ) Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đc và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

e) Giám đốc Sở Y tế quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Tổ chức - Cán bộ;

d) Phòng Nghiệp vụ Y;

đ) Phòng Nghiệp vụ Dược;

e) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

g) Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.

3. Các Chi cục trực thuộc Sở Y tế:

a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Các Chi cục trên có tư cách pháp nhân, có con du, tài khoản riêng và cơ cấu tổ chức của Chi cục có không quá 03 phòng.

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế:

a) Lĩnh vực y tế dự phòng;

Thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ở tuyến tỉnh trên cơ sở sáp nhập các Trung tâm có cùng chức năng; các Trung tâm chuyên khoa, Trung tâm có giường bệnh chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc thành lập Bệnh viện chuyên khoa khi có nhu cu và cóđủ điều kiện về nguồn lực;

b) Lĩnh vực khám chữa bệnh, phục hồi chức năng:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định;

- Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định;

- Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định;

- Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định;

- Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định;

- Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định;

- Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định;

- Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định;

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nam Định;

c) Lĩnh vực kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Nam Định;

d) Lĩnh vực Pháp y: Trung tâm Pháp y tỉnh Nam Định;

đ) Lĩnh vực Giám định Y khoa: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Nam Định

e) Lĩnh vực đào tạo: Trường Trung cấp Y tế tỉnh Nam Định;

g) Trung tâm Y tế tuyến huyện:

Được tổ chức thống nhất trên địa bàn huyện, thành phố, thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:

- Thành lập Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện Vụ Bản với Trung tâm y tế huyện Vụ Bản;

- Thành lập Trung tâm Y tế huyện Ý Yên trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện Ý Yên với Trung tâm y tế huyệnÝYên;

- Thành lập Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh với Trung tâm y tế huyện Trực Ninh;

- Thành lập Trung tâm Y tế huyện MLộc trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện MLộc với Trung tâm y tế huyện Mỹ Lộc;

- Thành lập Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Trường với Trung tâm y tế huyện Xuân Trường;

- Thành lập Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện Giao Thủy với Trung tâm y tế huyện Giao Thủy;

- Thành lập Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Hưng với Bệnh viện đa khoa Nghĩa Bình và Trung tâmytế huyện Nghĩa Hưng;

- Thành lập Trung tâm Y tế huyện Nam Trực trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện huyện Nam Trực với Trung tâmytế huyện Nam Trực;

- Thành lập Trung tâm Y tế thành phố Nam Định trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa thành phố Nam Định với Trung tâm y tế thành phố Nam Định;

- Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu

- Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu;

Đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố: Trạm Y tế xã, phường, thị trn. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố, có trụ sở riêng, có con dấu đgiao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Nam Định.docx

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi