Trang chủGiới thiệuChức năng nhiệm vụ

Quyết định số 19 /2021/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

 

 

 


Th 5_2021_QĐ_UB_19_Sửa đổi, bổ sung QĐ_UB_29_2017_Quy định chức năng, NV, TCBM_SYT.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi