Trang chủChỉ đạo ngành

Tăng cường thực hiện quy chế chuyên môn trong khám chữa bệnh
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các công văn chỉ đạo, các kế hoạch của ngành về nâng cao chất lượng bệnh viện, tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện tốt Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ Y tế về việc quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ sở y tế; nâng cao kỹ năng giao tiếp của cán bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Rà soát và hoàn thiện các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại đơn vị. 

Các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, trọng tâm là quy chế thường trực, cấp cứu. Để làm được điều đó, các đơn vị cần bố trí đủ nhân lực, phân công trực đúng quy định, các khoa đảm bảo đủ phương tiện cấp cứu, thuốc…đáp ứng yêu cầu điều trị.
 
Song song với đó, thực hiện nghiêm túc quy chế làm hồ sơ bệnh án, kê đơn điều trị và quy chế hội chẩn. Cụ thể, bệnh nhân vào viện phải được làm bệnh án và hoàn thiện hồ sơ đúng quy định. Chỉ định điều trị, chăm sóc, theo dõi phải rõ ràng, cán bộ trực phải ghi hồ sơ đầy đủ đúng quy định. Đối với các trường hợp bệnh khó chẩn đoán, điều trị và diễn biến bất thường phải tổ chức hội chẩn chuyên môn.
 
Sở Y tế đặc biệt lưu ý, cán bộ được phân công trực chuyên môn phải luôn có mặt tại vị trí trực, theo dõi người bệnh sát sao, kịp thời phát hiện các diễn biến bất thường xử trí tích cực, hiệu qủa, không để xảy ra sai sót chuyên môn. Bác sĩ điều trị và điều dưỡng phải phối hợp chặt chẽ trong công tác điều trị và theo dõi cũng như chăm sóc người bệnh để nâng cao hiệu quả điều trị và an toàn cho người bệnh.
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi