Trang chủChỉ đạo ngành

Đình chỉ lưu hành thuốc Omepraglobe 20mg
Phòng y tế quận, huyện, thị xã thông báo đến cơ sở hành nghề trong phạm vi quản lý, các nhà thuốc bệnh viện về việc thu hồi thuốc Omepraglobe 20mg; tiến hành kiểm tra việc đình chỉ lưu hành các thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên. Các phòng chức năng của Sở Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc thu hồi, báo cáo thu hồi và xử lý thuốc thu hồi.
 
Sở Y tế cũng yêu cầu đơn vị nhập khẩu, phân phối thực hiện thu hồi, gửi thông báo thu hồi tới tất cả các cơ sở mua thuốc, yêu cầu các cơ sở tiếp tục thông báo và thực hiện thu hồi để khẩn trương thu hồi triệt để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi