image banner
anh tin bai

 anh tin bai

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

anh tin bai

anh tin bai

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Nghị quyết TW 21) về công tác dân số trong tình hình mới.
Lượt xem: 2880
Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 21 về công tác dân số trong tình hình mới, tỉnh Nam Định đã đạt những thành tựu đáng ghi nhận, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Nhận thức và hành động của đại bộ phận người dân về chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình đã có những chuyển biến tích cực...

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 21 về công tác dân số trong tình hình mới, tỉnh Nam Định đã đạt những thành tựu đáng ghi nhận, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Nhận thức và hành động của đại bộ phận người dân về chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình đã có những chuyển biến tích cực; qui mô gia đình có 2 con được chấp nhận ngày càng rộng rãi; đã kiểm soát được tốc độ gia tăng tỉ số giới tính khi sinh; một số mô hình về nâng cao chất lượng dân số đã được xây dựng và triển khai có hiệu quả.

Đ/c Khương Thành Vinh – Phó Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Hội nghị phát động Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2020

Tỷ suất sinh thô giai đoạn 2016 – 2019 bình quân hàng năm giảm 0,16‰; tỷ số giới tính khi sinh năm 2016 là 115 bé trai/100 bé gái, năm 2019 là 114,5 bé trai/100 bé gái; tuổi thọ bình quân năm 2016 là 74,1 tuổi, năm 2019 là 74,5 tuổi (tăng 0,4 tuổi).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay công tác Dân số của tỉnh còn nhiều khó khăn và thách thức: Nam Định vẫn là tỉnh chưa đạt được mức sinh thay thế. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Tng t sut sinh là 2,74 con/phụ nữ, đứng thứ 3 trong 12 tỉnh có Tổng tỉ suất sinh cao nhất toàn quốc. Chất lượng dân số mặc dù đã được cải thiện song vẫn còn thấp. Mất cân bằng giới tính khi sinh mặc dù đã được kiểm soát nhưng vẫn ở mức cao. Lợi thế của dân số vàng được quan tâm nhưng khai thác chưa hiệu quả. Dân số của tỉnh bước vào giai đoạn già hóa nhưng chưa có giải pháp đồng bộ để thích ứng. Tổ chức bộ máy làm công tác dân số biến động, nguồn lực đầu tư cho công tác dân số còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong lĩnh vực dân số cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết TW 21, Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh uỷ và triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện thành công Kế hoạch số 17/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh; ngày 03/03/2020, Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch số 251/KH-SYT nhằm triển khai các hoạt động, tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm sinh nhằm sớm đưa mức sinh về mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con); đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hoá dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số; đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số; tăng cường thanh, kiểm tra lĩnh vực dân số - Kế hoạch hoá gia đình; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ dân số; bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số và kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số.

Xuân Trường

Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

  © Bản quyền thuộc về Sở Y tế Tỉnh Nam Định.
  Địa chỉ: Số 14 Trần Thánh Tông - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Đinh.
  Điện thoại: (0228) 3631 486 - Fax: (0228) 3631 261 - Email: soyte@namdinh.chinhphu.vn.
  Giấy phép số 02/GP-STTTT ngày 29-07-2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định.
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang