image banner
anh tin bai

 anh tin bai

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

anh tin bai

anh tin bai

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng tác viên dân số
Lượt xem: 2071
Vừa qua, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nam Định đã tổ chức các lớp tập huấn Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 1.000 cộng tác viên dân số trên địa bàn 10 huyện, thành phố.

Vừa qua, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nam Định đã tổ chức các lớp tập huấn Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 1.000 cộng tác viên dân số trên địa bàn 10 huyện, thành phố.

Đ/c Vũ Xuân Bình – Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ phát biểu khai mạc lớp tập huấn cho cộng tác viên dân số thành phố Nam Định.

Đội ngũ cộng tác viên dân số tỉnh Nam Định hiện có 3.707 người. Trong đó Chi hội trưởng Phụ nữ kiêm nhiệm là 2.194 người (chiếm 59,2%); Y tế thôn kiêm nhiệm là 738 người (chiếm 19,9%); cán bộ ngành khác kiêm nhiệm là 293 người (chiếm 7,9%); cộng tác viên dân số không kiêm nhiệm có 482 người (chiếm 13%). Tính đến nay, đã có 308 người mới đảm nhiệm công việc cộng tác viên dân số, chưa được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

Khai mạc các buổi tập huấn, đồng chí Vũ Xuân Bình đã nhấn mạnh: Công tác Dân số là một vấn đề rất lớn và khó, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến việc bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc. Nghị quyết số 21 ra đời, xác định chuyển trọng tâm công tác Dân số từ KHHGĐ sang Dân số và Phát triển nhưng không đồng nghĩa với việc từ bỏ thực hiện KHHGĐ, nhất là với những tỉnh vẫn còn mức sinh cao như Nam Định (tổng tỷ suất sinh tỉnh Nam Định là 2,5 con). Vì vậy, vẫn phải tăng cường vận động giảm sinh trên địa bàn toàn tỉnh, đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2015-2020 và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là “Tập trung ưu tiên vận động sinh ít con hơn ở vùng có mức sinh cao” “Ngăn ngừa tư tưởng, tâm lý không hạn chế số lần sinh con”.

Tại các buổi tập huấn, học viên được nghe phổ biến chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước, những định hướng công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới; Quyết định số 1619/QĐ-BYT ngày 06/3/2018 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 14/12/2017 của Tỉnh uỷ Nam Định thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch hành động số 48/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Nam Định về truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển giai đoạn 2017-2020.

Các học viên cũng được nghe chuyên đề về các biện pháp tránh thai hiện đại, thực hiện tốt KHHGĐ để nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển đất nước, góp phần đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo./.

Đặng Ngọc Văn


  © Bản quyền thuộc về Sở Y tế Tỉnh Nam Định.
  Địa chỉ: Số 14 Trần Thánh Tông - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Đinh.
  Điện thoại: (0228) 3631 486 - Fax: (0228) 3631 261 - Email: soyte@namdinh.chinhphu.vn.
  Giấy phép số 02/GP-STTTT ngày 29-07-2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định.
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang