Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Tổ chức y tế huyện, xã có đến 31/12/2018 (Sở Y tế báo cáo mẫu số 3)
  • 19/12/2018
  • Thông báo
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức
Mã số: Số: 1956/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018