Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch bằng một bài viết và phần phỏng vấn theo thông báo tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2018
  • Số: 02/TB-HĐTD
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc Trần Trung Kiên
  • 12/12/2018
  • Thông báo
  • Tuyển dụng
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo tổng lượng chất thải y tế
Mã số: Số: 1882/SYT-NVY
Công văn
Ban hành: 27/11/2018