Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo số 900/TB-SYT thông báo thông tin cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định (Phòng tiêm Safpo Nam Định 2)
  • Số 900/TB-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 16/06/2020
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 613/QĐ - SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 613/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 16/06/2020
Quyết định số 539/QĐ-SYT về việc vấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 539/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 04/06/2020