Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo số 577/TB-SYT Thông tin cơ sở xét nghiệm công bố đạt tiêu chuẩn An toàn sinh học cấp II
  • số 577/TB-SYT
  • Sở Y tế
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 17/04/2020
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Cơ sở KCB ĐĂNG TẢI 17-4-2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 17/04/2020