Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo số 178/TB-BVPS về việc đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc
  • Số 178/TB-BVPS
  • Bệnh viện Phụ Sản Nam Định
  • Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Vân
  • 20/10/2019
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 1044/QĐ-SYT về việc hủy chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1044/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 16/10/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 13.10.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 08/10/2019
Quyết định số 56/QĐ - SYT về việc hủy Chứng chỉ hành nghề KB,CB
Mã số: số 56/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 07/10/2019
Công văn số 1221/SYT - HCQT Công văn phổ biến VB QPPL tháng 9 năm 2019
Mã số: số 1221/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 02/10/2019