Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo số 1530/TB - SYT về việc Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi NSNn Quý III năm 2020
  • 1530/TB - SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 12/10/2020
  • Thông báo
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu