Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo số 1268-TB - SYT về việc Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III - 2019
  • Số 1268-TB - SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 09/10/2019
  • Thông báo
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách dự kiến thẩm định 13.10.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 08/10/2019
Quyết định số 56/QĐ - SYT về việc hủy Chứng chỉ hành nghề KB,CB
Mã số: số 56/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 07/10/2019
Công văn số 1221/SYT - HCQT Công văn phổ biến VB QPPL tháng 9 năm 2019
Mã số: số 1221/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 02/10/2019
QĐ số 55-QĐ - SYT về việc hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
Mã số: Số: 55/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 20/09/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc
Mã số: Số 05/PKĐK-HP
Thông báo
Ban hành: 13/09/2019
Danh sách dự kiến thẩm định28.9.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 20/09/2019
Danh sách cơ sở KCB đăng tải đến ngày 19/9/2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 20/09/2019