Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo số 02/TB thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - PKĐK Vũ Minh
  • 02/TB
  • Công ty CPTM Vũ Minh - PK Vũ Minh
  • Vũ Duy Dương
  • 20/03/2021
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách cơ sở KCB đăng tải đến ngày 30/3/2021
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/03/2021
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 102/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2021
Quyết định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 557/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/03/2021