Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo số: 01/2020/ TB-DR.ECOHAIHAU đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc
  • Số: 01/2020/ TB-DR.ECOHAIHAU
  • Công ty TNHH Y tế Tâm An ECO
  • Giám đốc: Trần Minh Hoàng
  • 11/05/2020
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 194/QĐ-SYT về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 194/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 11/05/2020