Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo nội dung, lịch kiểm tra nội bộ việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị
  • Đoàn kiểm tra Sở Y tế
  • Trưởng đoàn Nguyễn Thị Kim Dung
  • 06/12/2018
  • Thông báo
  • Thanh tra
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo tổng lượng chất thải y tế
Mã số: Số: 1882/SYT-NVY
Công văn
Ban hành: 27/11/2018
Công văn về việc gửi báo cáo định kỳ năm 2018
Mã số: Số: 1852/SYT-TTr
Công văn
Ban hành: 19/11/2018