Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Nam Định năm 2018
  • Số: 167/TB-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc Trần Trung Kiên
  • 22/02/2019
  • Thông báo
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước ngành Y tế năm 2018
Mã số: Số: 1862/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 20/12/2017
Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước ngành Y tế năm 2019
Mã số: Số: 1977/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 14/12/2018
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính ngành Y tế năm 2019
Mã số: Số: 1974/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 14/12/2018
Công văn về việc phổ biến VBQPPL tháng 01 năm 2019
Mã số: Số: 121/SYT-VPS
Công văn
Ban hành: 31/01/2019
Luật Phòng chống tham nhũng
Mã số: Luật số: 36/2018/QH14
Luật
Ban hành: 20/11/2018