Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thuốc Generic thuộc Kế hoạch mua thuốc sử dụng cho các cơ sở y tế tỉnh Nam Định đến hết tháng 6/2019
  • 1725/TB-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Sở Y tế Nam Định
  • 19/10/2018
  • Thông báo
  • Đấu thầu
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo tổng lượng chất thải y tế
Mã số: Số: 1882/SYT-NVY
Công văn
Ban hành: 27/11/2018