Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
  • Số: 91-TB/ĐUK
  • Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
  • Phó Bí thư Nguyễn Tài Sơn
  • 20/11/2018
  • Thông báo
  • Đảng
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo tổng lượng chất thải y tế
Mã số: Số: 1882/SYT-NVY
Công văn
Ban hành: 27/11/2018
Công văn về việc gửi báo cáo định kỳ năm 2018
Mã số: Số: 1852/SYT-TTr
Công văn
Ban hành: 19/11/2018