Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin
  • Số 268/TB-TTKSBT
  • Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
  • Giám đốc: Đỗ Đức Lưu
  • 26/08/2019
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 1279/QĐ - SYT Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 17
Mã số: Số: 1279/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 26/08/2019
QĐ số 1278/QĐ - SYT Về việc hủy chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1278/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 26/08/2019
Quyết định số 1240/QĐ - SYT Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1240/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/08/2019
QĐ số 1218/QĐ - SYT về việc cấp GCN Đ ĐKKD dược + GPP
Mã số: Số 1218/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 06/08/2019