Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc
  • Số: 363/TB-TTYTML
  • Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc
  • Giám đốc Trần Duy Vinh
  • 12/07/2019
  • Thông báo
  • Thông báo đáp ứng GPP
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược
Mã số: Số: 1165/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 08/07/2019