Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo Danh mục tài liệu; Thời gian; Địa điểm ôn tập; kiểm tra sát hạch bằng một bài viết và phần phỏng vấn theo Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2018
  • Số: 01/TB-TĐTD
  • Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2018
  • Chủ tịch Hội đồng Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Trung Kiên
  • 04/12/2018
  • Thông báo
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu