Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020
  • 513/TB-SYT
  • Sở Y Tế Nam Định
  • Giám Đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 08/04/2020
  • Thông báo
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách cơ sở KCB đăng tải đến ngày 30/3/2021
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/03/2021
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 102/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2021
Quyết định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 557/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/03/2021